Welkom op de website van Buurtvereniging St. Theresia Boekoel

 

 

 

Wat is een buurt zonder buurtvereniging?

 

 

De Buurtvereniging St. Theresia werd op 31 mei 1948 opgericht.

 

Alle mensen die in Boukoul wonen, kunnen lid worden van de Buurtvereniging St. Theresia.

De contributie voor 2015 bedraagt voor het hele gezin € 7,50. Met ingang van het contributiejaar 2010 heeft het bestuur de leden gevraagd om de contributie per bankmachtiging te voldoen, waaraan zeer goed gevolg werd gegeven, het betekende een “lastenverlichting” voor de bestuursleden. Naast een bankmachtiging kan een lid ook zelf per bank betalen, deze leden moeten er wel elk jaar aan denken de contributie tijdig over te maken, ook het contant betalen blijft mogelijk, hoewel het bestuur hier geen voorstander van is.

De contributie wordt geheven per huishouden, dus alle gezinsleden zijn lid en kunnen aan de activiteiten van de vereniging mee doen.

Een kleine opsomming van de verschillende activiteiten:

 • Voor de kleintjes:
  • Paaseieren zoeken,
  • De jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas en zijn Pieten, in samenwerking met het Sint Nicolaascomité Swalmen.
 • Voor de volwassenen:
  • wandeltochten,
  • fietstochten ,
  • kienen

 

Een activiteit voor de hele Boukoulse gemeenschap is sinds enkele jaren de Sint Maartensoptocht kompleet met brandstapel en voordracht van het Sint Maartensverhaal.

 

In 2008 werd het 60 jarig bestaan gevierd met een Bier en Worst Feest.

 

 

 

 

 

www.buurtvanneboekoel.nl © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.buurtvanneboekoel.nl