Thuis/Thoes

Welkom op de website van Buurtvereniging St. Theresia Boekoel


Wat is een buurt zonder buurtvereniging?


De Buurtvereniging St. Theresia Boekoel werd op 31 mei 1948 opgericht.

In 2005 hebben wij onze vereniging bij notariële akte opgericht en zijn wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12056775.


In 2008 hebben wij ons 60-jarig bestaan gevierd met een groots Bier en Worst Feest in en rond Gemeenschapshuis De Kamp in Boukoul.


Op 27 oktober 2018 vierden wij ons 70-jarig jubileum met een Oktoberfest met een optreden van de band Woenderbaar en Marleen Rutten en de zaal werd opgewarmd en afgesloten door DJ Maurice. Het feest vondt plaats in de Harmoniezaal van Café Soranus. Het aantal bezoekers lag rond de 300 personen.Alle mensen die in Boukoul wonen, kunnen lid worden van de Buurtvereniging St. Theresia.

De contributie voor 2019 bedraagt voor het hele gezin € 7,50.

Met ingang van het contributiejaar 2010 heeft het bestuur de leden gevraagd om de contributie per bankmachtiging te voldoen, waaraan zeer goed gevolg werd gegeven, het betekende een “lastenverlichting” voor de bestuursleden. Naast een bankmachtiging kan een lid ook zelf per bank betalen, deze leden moeten er wel elk jaar aan denken de contributie tijdig over te maken, ook het contant betalen blijft mogelijk, hoewel het bestuur hier geen voorstander van is.

De contributie wordt geheven per huishouden, dus alle gezinsleden zijn lid en kunnen aan de activiteiten van de vereniging mee doen.De buurtvereniging organiseert verschillende activiteiten.

De meesten zijn exclusief voor de leden. Sommige, soms wat traditionelere activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, zoals het St. Maarten feest en Sinterklaas.


Enkele voorbeelden van activiteiten zijn:


Voor de kleintjes:

  • Paaseieren zoeken op paaszaterdag
  • Intocht Sint Nicolaas en zijn Pieten, in samenwerking met Sint Nicolaascomité Swalmen.


Voor de volwassenen:

  • Wandeltochten
  • Fietstochten
  • KienenEen activiteit voor de hele Boukoulse gemeenschap is sinds enkele jaren de Sint Maartensoptocht kompleet met brandstapel en voordracht van het Sint Maartensverhaal.

www.buurtvanneboekoel.nl © 2010-2018