Informatie Sint Nicolaas/Sinterklaos

Intocht Sint Nicolaas 

In samenwerking met het St. Nicolaascomité Swalmen, organiseren we elk jaar weer de intocht van de Sint in Boukoul.

 

Op 26 november 2017 zal de intocht in Boukoul plaatsvinden.

De Sint wordt bij het begin van de bebouwde kom in de Riet afgehaald door Harmonie Amicitia en kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden.

Daarna gaan we gezamenlijk naar Café Soranus - Harmoniezaal, waar het feest begint. Na het welkomstwoord, doen verschillende kinderen hun uiterste best ons een gezellige middag te bezorgen, ook de zwarte Pieten zetten hun beste beentje voor.

Deze middag wordt altijd goed bezocht en Sint Nicolaas looft iedereen voor hun inzet.

Na afloop delen de Sint en de Pieten snoepzakjes uit en mogen de kleintjes, indien ze dat willen, bij Sint op schoot voor een foto.

In 2018 vieren wij ons 70-jarig jubileum.

www.buurtvanneboekoel.nl ¬© 2010-2016